Zadzwoń do nas:

22 725 95 35

Informacje

Dane Osobowe

RODO

Szanowny pacjęcie!

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ws Ochrony Danych Osobowych uprzejmie informuję , że Twoje dane są przetwarzane w naszym zakładzie na zasadach opisanych w tym Rozporządzeniu / art.9 ust.2 lit.h RODO / Działalność lecznicza lekarzy związana jest z obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej.

Wyrażając zgodę na diagnostykę czy leczenie / ustnie czy pisemnie / wyrażasz również zgodę na przetwarzanie przez nasz zakład Twoich danych osobowych potrzebnych do realizacji tego świadczenia. Żadna dodatkowa zgoda nie jest wymagana. Ze względu na fakt , że zgodnie z ustawą o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentacja przechowywana jest przez okres 20 lat od ostatniej wizyty, przewidziane w przepisach o ochronie danych osobowych ,, prawo do zapomnienia ,, może zostać zrealizowane dopiero po upływie tego okresu . Każdy Pacjent ma prawo do złożenia wniosku o udostępnienie danych osobowych oraz dokumentacji medycznej . Może również w drodze odrębnego wniosku upoważnić / aż do odwołania / inną bliską osobę zarówno do dowiadywania się o stanie jego zdrowia , jak i do składania wniosków o udostępnienie dokumentacji . Egzemplarze stosownych wniosków zostaną udostępnione i wręczone na życzenie w Rejestracji . W zakres danych osobowych niezbędnych do udzielenia świadczenia wchodzą : imię , nazwisko , oznaczenie płci , PESEL , adres , i w przypadku osób niezdolnych do wyrażenia zgody – dane opiekuna ustawowego. Będąc poproszonym o podanie numeru telefonu , czy adresu poczty elektronicznej i podając te dane ułatwiasz nam kontakt ze sobą i upoważniasz nas do wykorzystania tych środków komunikacji w celu :

  • dowiedzenia się o stan zdrowia po zabiegu
  • przypomnienia o wizycie
  • odwołania wizyty
  • przypomnienia o badaniu okresowym / jeśli jego konieczność uzasadniona jest charakterem dolegliwości/ i taki kontakt z Tobą nie jest w świetle prawa traktowany jako marketing i nie jest na to wymagana zgoda pacjenta

Pamiętaj jednak , że możesz w każdej chwili poprosić o usunięcie lub sprostowanie tych danych . Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa takie jak :

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Sądy i Prokuratura lub osoby, które sam upoważnisz

Jeśli uznasz , że nasze działania naruszają zasady ochrony danych osobowych możesz zwrócić się do Administratora danych naszym zakładzie , którym jest Pani dr Izabela Zawada – Drynkowska tel. 22- 7259535 , lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych : Warszawa ul. Stawki 2 , tel. 606 950 000 Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w naszym Zakładzie : e-mail : iod@nzozmedicor.pl , tel. 22-7259007 wew.40 Szanowny Pacjencie pamiętaj jednak , że niektóre aspekty danych osobowych w medycynie mogą znacząco różnić się od obowiązujących w innych działach gospodarki .